ImpressiveXS Breda/Assen – 0592-820229
Bezoek onze locatie
Charles Petitweg 7/2, Breda
Bel ons!
+31 (0) 592 820 229
Stuur ons een bericht
support@impressivexs.nl
Openingstijden
Ma - Vrij: 9.00 tot 17.30

Algemene Voorwaarden ImpressiveXS B.V.

1. ImpressiveXS behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.

2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van ImpressiveXS, heeft ImpressiveXS het recht de Server uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand schakelt ImpressiveXS een incassoburo in waarvan de kosten geheel op u verhaald zullen worden.

3. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de server uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

4. ImpressiveXS Services mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. ImpressiveXS neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de Server. U bent geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van ImpressiveXS. Een Webcam, Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan.

5. U verklaart ImpressiveXS niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van u, en verplicht zich
ImpressiveXS direct op de hoogte te stellen als u enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van u op het Internet.
Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beindigen van deze overeenkomst.

6. U verklaart ImpressiveXS nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. ImpressiveXS verplicht zich zijn Netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
7. ImpressiveXS staat het versturen van ongevraagde email niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht ImpressiveXS klachten ontvangen over SPAMMEN van u zal ImpressiveXS zonder vorm van bericht de server uitschakelen en de bestanden van client van zijn server verwijderen.

8. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de ImpressiveXS servers is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van ImpressiveXS.

9. U betaalt het tarief voor een server op het Internet per gekozen periode, en tevens de eenmalige opzetkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een faktuur.

10. U gaat deze overeenkomst met ImpressiveXS aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met een zelfde periode. Tenzij van een domeinnaam een auth-code wordt opgevraagd, dan wordt het automatisch verlengen stopgezet.

11. Tot installatie van de Server wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.

12. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

13. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geinterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

14. Het is niet toegestaan om meer dan 5 background processes per Virtual Server te draaien. Daarnaast mogen background processes alleen draaien als deze van toepassing zijn op het domain. Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken.

Verwerkersovereenkomst

Voor de verwerkersovereenkomst klikt u hier